Amèriques

A finals dels anys noranta, Fernando Bryce (Lima, 1965) va abandonar la pintura per dedicar-se exclusivament al dibuix, realitzant una obra basada en allò que l'artista mateix anomena «mètode d'anàlisi mimètica»: p. ex., còpies en tinta xinesa de fotografies, retallades de diari, anuncis, publicitat o propaganda popular, entre d'altres, procedents d'arxius i biblioteques. Al principi, la seva intenció era fer un estudi de la història del poder i de les imatges del seu país, Perú. Tot i així, aviat la seva investigació arqueològico-documental es va estendre a les fites i figures històriques del segle XX, amb una doble finalitat: recuperar documents i imatges que, en el passat, havien estat deliberadament relegats a l'oblit per la historiografia oficial, per ancorar en el present aquells esdeveniments destinats a ser ràpidament oblidats pels mitjans de comunicació del poder. Bryce reivindica una nova imatge, feta a partir d'una còpia mecànica de documents, plans estadístics, informes burocràtics i pamflets, convertint alhora la imatge en una nova forma d'escriptura, en una grafologia que mostra l'entramat d'uns esdeveniments històrics concrets. Aquest llibre reuneix, en forma de facsímil, la sèrie Américas incloent South of the Border, actualment a la col·lecció MoMA en una edició numerada de cinc-cents exemplars.   Any: 2009 Idioma: Anglès Pàgines: 128 pp. Dimensions: 21 x 2 x 30 cm Enquadernació: Tapadura Conservació: Podeu presentar marques i lleugers desperfectes.
€45,00
€45,00

Descubre más